Apache SSL

SVN sunucu olarak kurduğum makineye, netbeans yüzünden SSL ile bağlanmam gerekti, adımları dokümante etmek adına buraya da yazıyorum.

a2enmod ssl
mkdir /etc/apache2/ssl
openssl req -new -x509 -days 365 -nodes -out /etc/apache2/ssl/apache.pem -keyout /etc/apache2/ssl/apache.key

Daha sonra apache virtual host ayarlarını yapmak gerekiyor./etc/apache2/sites-available/default-ssl dosyasındaki SSLCertificateFile ve SSLCertificateKeyFile anahtarlarını yeni ürettiğimiz dosyaları gösterecek şekilde değiştiriyoruz.
Son olarak default ssl sitesini etkin hale getiriyoruz.

sudo a2ensite default-ssl
Bu yazı Genel kategorisine tarihinde tarafından gönderildi.