Aylık arşivler: Mayıs 2015

Yüksek çözünürlüklü ekranlarda Netbeans

Windows çalıştıran High DPI ayarı yapılmış yüksek çözünürlüklü ekranlarda netbeans bir garip görünüyor. Bu durumdan kurtulmak için
C:\Program Files\NetBeans 8.0.2\etc\netbeans.conf
dosyası içerisinde


-J-Dsun.java2d.dpiaware=true

anahtarını

-J-Dsun.java2d.dpiaware=false

olarak değiştirebilirsiniz.

Oracle BPM ve BPEL süreç durumları

süreçlerin durumlarını veri tabanından görebilmek için şu sorgu kullanılabilir:

SELECT CASE state 
 WHEN 0 THEN 'Running'
 WHEN 1 THEN 'Completed' 
 WHEN 2 THEN 'Running with Faults' 
 WHEN 3 THEN 'Completed with Faults' 
 WHEN 4 THEN 'Running with Recovery Required' 
 WHEN 5 THEN 'Completed with Recovery Required' 
 WHEN 6 THEN 'Running with Fault and Recovery Required' 
 WHEN 32 THEN 'Unknown' 
 WHEN 64 THEN 'Stale' 
 END AS STATE, COUNT(state) FROM SOAINFRA.COMPOSITE_INSTANCE WHERE source_name = '<servis adi>' GROUP BY state ORDER BY state;

SQL Developer Rendering Hataları

Windows 8 altında oracle sql developer özellikle menüleri gösterirken problem yaşıyor. Bu durumdan kurtulmak için
/sqldeveloper/sqldeveloper/bin/sqldeveloper.conf
dosyasına

AddVMOption -XX:MaxPermSize=256M

satırını ekleyip, şu satırları çıkardığınızda problem çözülüyor

#AddVMOption -Dsun.locale.formatasdefault=true
#AddVMOption -Dorg.netbeans.CLIHandler.server=false