Ubuntu 10.10 Server ve Subversion (svn)

Bu yazıda, ubuntu 10.10 server üzerine subversion kurulumunu aktarmaya çalışacağım.
öncelikle svn kuruyoruz, zaten default repolarda olduğu için basitçe aşağıdaki komut yeterli oluyor.

sudo apt-get install subversion

subversion için kullanacağımız bir grup oluşturuyoruz ve kendi kullanicimizi bu gruba dahil ediyoruz.

sudo addgroup subversion
sudo usermod -a -G subversion koray

Subversion repolarımızın duracağı klasörü oluşturuyoruz ve svnadmin komutu ile yeni bir svn repository oluşturuyoruz.

sudo mkdir /var/subversion
cd /var/subversion/
sudo svnadmin create test

Kurulum tamamlandı, şimdi svn reposuna ulaşmak istediğimiz yola göre kalan ayarları tamamlayacağız. Seçebileceğimiz yöntemler;
svnserve kullanarak svn:// protokolü ile
Apache sunucu üzerinden, subversion apache modülleri ile
ssh ile
ben apache üzerinden http ile erişimi ayarlayacağım.
öncelikle apache svn modülünü kuruyoruz

sudo apt-get install libapache2-svn

daha sonra /etc/apache2/mods-available/dav_svn.conf dosyası içerisine aşağıdaki konfigrasyon değerlerini giriyoruz.

 <Location /svn>
   DAV svn
   SVNParentPath /var/subversion
   SVNListParentPath On
   AuthType Basic
   AuthName "Subversion Repository"
   AuthUserFile /etc/subversion/passwd
   Require valid-user
 </Location>

Konfigrasyon dosyasında belirttiğimiz passwd dosyasını tanımlıyoruz ve sunucuyu yeniden başlatıyoruz.

sudo htpasswd -c /etc/subversion/passwd koray
sudo /etc/init.d/apache2 restart

son olarak yazma yetkilerini ayarlıyoruz.

cd /var/subversion/
sudo chown -R www-data:subversion test
sudo chmod -R g+rws test
Bu yazı Genel kategorisine tarihinde tarafından gönderildi.