Kategori arşivi: Java

Oracle Linux altına Sun JDK yükleme

Java geliştirme yapabilmek için, oracle linux ile birlikte gelen OpenJDK yerine Sun JDK kurmak istedim.
Bunun için, öncelikle buradan Sun JDK’yı indiriyoruz.
Bu arada unutmadan, Oracle SOA 12c geliştirmeleri için, JDK 7 gerekiyor.

rpm dosyasını indirdikten sonra, aşağıdaki şekilde kurabiliriz

[koray@localhost Downloads]$ sudo rpm -ivh jdk-7u71-linux-x64.rpm 
[sudo] password for koray: 
Preparing...             ################################# [100%]
Updating / installing...
  1:jdk-2000:1.7.0_71-fcs      ################################# [100%]
Unpacking JAR files...
	rt.jar...
	jsse.jar...
	charsets.jar...
	tools.jar...
	localedata.jar...
	jfxrt.jar...

Tabi bu sadece kurulumu yapıyor, yüklediğimiz javayı alternatif olarak tanıtıp default yapmamız gerekiyor. Bunu da aşağıdaki şekilde yapabiliriz.

[koray@localhost ~]$ sudo alternatives --install /usr/bin/java java /usr/java/default/bin/java 1
[sudo] password for koray: 
[koray@localhost ~]$ sudo alternatives --install /usr/bin/javac javac /usr/java/default/bin/javac 1
[koray@localhost ~]$ sudo alternatives --install /usr/bin/javaws javaws /usr/java/default/bin/javaws 1
[koray@localhost ~]$ sudo update-alternatives --config java
 
There are 2 programs which provide 'java'.
 
 Selection  Command
-----------------------------------------------
*+ 1      /usr/lib/jvm/java-1.7.0-openjdk-1.7.0.71-2.5.3.1.0.1.el7_0.x86_64/jre/bin/java
  2      /usr/java/default/bin/java
 
Enter to keep the current selection[+], or type selection number: 2

Bakalım kurulumu becerebilmiş miyiz?

[koray@localhost ~]$ java -version
java version "1.7.0_71"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.7.0_71-b14)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 24.71-b01, mixed mode)

Evet, artık Open JDK yerine Sun JDK kullanıyoruz.

Oracle Linux 7 üzerinde JDeveloper 12c

Oracle linux kurup üzerine soa suite kurduğunuzda, “root” dışında bir kullanıcı ile jdeveloper’ın başlamadığını göreceksiniz. Bunun nedeni, oracle linux’de GNOME_DESKTOP_SESSION_ID adındaki ortam değişkeni. Bu değişkeni aşağıdaki gibi unset ederek sorun çözülüyor.


[koray@oracle bin]$ echo $GNOME_DESKTOP_SESSION_ID
this-is-deprecated
[koray@oracle bin]$ unset GNOME_DESKTOP_SESSION_ID
[koray@oracle bin]$ ./jdev