Aylık arşivler: Şubat 2015

Weblogic sunucularının şifre istemeyecek şekilde çalıştırılması.

WebLogic sunucularını production modunda kurduğunuzda, startWebLogic.sh komutu ile çalıştırırken, komut satırından kullanıcı adı ve şifresi istiyor, bunu engellemek için boot.properties isminde bir dosyayı, sunucunun ilgili yoluna oluşturmak ve içerisine kullanıcı bilgilerini yazmak yeterli.

Örneğin,

/oracle/Middleware/user_projects/domains/domain/servers/AdminServer/security/boot.properties
dosyasının içerisinde,
username=weblogic
password=benimgizlisifrem

ilk çalıştırmada, şifreyi hashliyecektir.

IDM

Hazır IDM demişken, oracle DB’de aşağıdaki değişiklikleri de yapmak gerekiyor.

alter system set processes=500 scope=SPFILE;
alter system set open_cursors=800 scope=SPFILE;

XATRANS Viewleri

oracle RCU ile IDM şemalarını oluştururken, aşağıdaki hata ile karşılaşabilirsiniz:

XATRANS Views are not installed on this Database.

bu konuyu çözmek için, sqlplus’ı açtıktan sonra, aşağıdaki komutları kullanabilirsiniz.


@$ORACLE_HOME/javavm/install/initxa.sql
@$ORACLE_HOME/rdbms/admin/xaview.sql
grant select on V$XATRANS$ to public;