Kategori arşivi: Uncategorized

Adalm Pluto

Uzun zamandır yolunu beklediğim Adalm-pluto SDR modülü sonunda geldi. Şimdi sıra basit bir FM Radyo alıcısı yaparak sistemi test etmekte.

Pluto Alma-Gönderme Frekans Modu

Öncelikle, Pluto’nun kendi sitesinde dahi bahsedilen modu yapmak istiyorum. Anlaşılan ilk plutolarda AD9363 yerine AD9464 kullanmışlar. Gerçi, AD9363 kullananlarda da bu modun işe yaradığı söyleniyor. Deneyip göreceğiz. Bu mod sayesinde 325-3800 MHz arasında olan alma-gönderme frekans aralığı, 70MHz. 6GHz. arasına çıkacak, ve 20MHz olan bant genişliği de 56 MHz’e çıkacak.
Plutoyu bilgisayarımıza taktığımızda, kendisini bir network cihazı, bir usb hafıza aygıtı ve bir de seri port olarak gösteriyor.
Öncelikle, en sevdiğimiz uygulama (screen, kermit…) ile Plutoya bağlanıyoruz. Bunun yerine, ssh ile de bağlanabiliriz, ssh root@192.168.2.1 şeklinde.


koray@koray-g752v:~$ kermit -l /dev/ttyACM0 -b 115200
Removing stale lock /var/lock/LCK..ttyACM0 (pid 9785 terminated)
C-Kermit 9.0.302 OPEN SOURCE:, 20 Aug 2011, for Linux+SSL+KRB5 (64-bit)
Copyright (C) 1985, 2011,
Trustees of Columbia University in the City of New York.
Type ? or HELP for help.
(/home/koray/) C-Kermit>c
Connecting to /dev/ttyACM0, speed 115200
Escape character: Ctrl-\ (ASCII 28, FS): enabled
Type the escape character followed by C to get back,
or followed by ? to see other options.
----------------------------------------------------

Welcome to Pluto
pluto login: root
Password:
Welcome to:
______ _ _ _________________
| ___ \ | | | / ___| _ \ ___ \
| |_/ / |_ _| |_ ___ \ `--.| | | | |_/ /
| __/| | | | | __/ _ \ `--. \ | | | /
| | | | |_| | || (_) /\__/ / |/ /| |\ \
\_| |_|\__,_|\__\___/\____/|___/ \_| \_|

v0.27
http://wiki.analog.com/university/tools/pluto

Bağlandıktan sonra, aşağıdaki komutlar ile, uboot değişkenlerini düzenliyoruz.

# fw_printenv attr_name
## Error: "attr_name" not defined
# fw_setenv attr_name compatible
# fw_setenv attr_val ad9364
# fw_printenv attr_val
attr_val=ad9364
# reboot
#
Communications disconnect (Back at koray-g752v)
----------------------------------------------------
(/home/koray/) C-Kermit>

Yeniden başlattıktan sonra, aşağıdaki gibi değişikliklerimizin olup olmadığını görebiliriz


# fw_printenv attr_val
attr_val=ad9364

Firmware Güncellemesi

192.168.2.1 adresine herhangi bir tarayıcı ile bağlanınca, aşağıdaki gibi yeni bir firmware olduğunu görüyoruz. Bu yeni firmware’i linkten indirip, kurmamız gerekiyor.

update etmek çok kolay, pluto.frm dosyasını, plutonun oluşturmuş olduğu diske kopyalayıp, diski eject etmek yetiyor. daha sonra, LED1 ledi yanıp sönmeye başlıyor; bu led sönene kadar bekliyoruz, işlem bittiğinde yeniden başlıyor ve tekrar mount oluyor disk, bu arada usb kablosunu kesinlikle çıkarmıyoruz. Hepsi bu.

gqrx

Siz de benim gibi ubuntu kullanıyor ve zaten SDR uygulamalarını kurmuş iseniz, öncelikle bunları kaldırmanız gerekiyor. PlutoSDR libiio ve gqrx’in belli versiyonlarını istiyor.

sudo apt-get purge --auto-remove gqrx
sudo apt-get purge --auto-remove libgnuradio*
sudo apt purge --autoremove gqrx-sdr libiio* libad9361-*

daha sonra, aşağıdaki komutlar ile PPA’ları sistemimize ekliyor ve kurulumu yapıyoruz.


sudo add-apt-repository -y ppa:bladerf/bladerf
sudo add-apt-repository -y ppa:myriadrf/drivers
sudo add-apt-repository -y ppa:myriadrf/gnuradio
sudo add-apt-repository -y ppa:gqrx/gqrx-sdr
sudo apt-get update

Son olarak kurulumu yapıyoruz


sudo apt-get install gqrx-sdr

hepsi bu.

Hexacopter Yapmak

Hexacopter yapmaya çalışıyorum, parçaların bir kısmını satın aldım, öncelikli hedefim, uçabilen birşeyler yapmak, daha sonra, 3 axis gimbal ve fpv ekleyerek devam edeceğim.

IMG_0506

IMG_0507

SOAPUI tarih saat alanlarını otomatik doldurmak

Tarih ve saat alanlarını el ile girmek yerine, o anki tarihi kullanmak, aşağıdaki gibi mümkün oluyor.

<bas:tarih>${=new java.text.SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss").format(new Date())}</bas:tarih>

Yüksek çözünürlüklü ekranlarda Netbeans

Windows çalıştıran High DPI ayarı yapılmış yüksek çözünürlüklü ekranlarda netbeans bir garip görünüyor. Bu durumdan kurtulmak için
C:\Program Files\NetBeans 8.0.2\etc\netbeans.conf
dosyası içerisinde


-J-Dsun.java2d.dpiaware=true

anahtarını

-J-Dsun.java2d.dpiaware=false

olarak değiştirebilirsiniz.

Oracle BPM ve BPEL süreç durumları

süreçlerin durumlarını veri tabanından görebilmek için şu sorgu kullanılabilir:

SELECT CASE state 
 WHEN 0 THEN 'Running'
 WHEN 1 THEN 'Completed' 
 WHEN 2 THEN 'Running with Faults' 
 WHEN 3 THEN 'Completed with Faults' 
 WHEN 4 THEN 'Running with Recovery Required' 
 WHEN 5 THEN 'Completed with Recovery Required' 
 WHEN 6 THEN 'Running with Fault and Recovery Required' 
 WHEN 32 THEN 'Unknown' 
 WHEN 64 THEN 'Stale' 
 END AS STATE, COUNT(state) FROM SOAINFRA.COMPOSITE_INSTANCE WHERE source_name = '<servis adi>' GROUP BY state ORDER BY state;

SQL Developer Rendering Hataları

Windows 8 altında oracle sql developer özellikle menüleri gösterirken problem yaşıyor. Bu durumdan kurtulmak için
/sqldeveloper/sqldeveloper/bin/sqldeveloper.conf
dosyasına

AddVMOption -XX:MaxPermSize=256M

satırını ekleyip, şu satırları çıkardığınızda problem çözülüyor

#AddVMOption -Dsun.locale.formatasdefault=true
#AddVMOption -Dorg.netbeans.CLIHandler.server=false

Oracle Flash Recovery Area boyutu

Düzenli olarak ilgilenilmez ise, sürekli olarak dolan archive space ve FRA’nın şu anki boyutunu aşağıdaki şekilde bulabilirsiniz.

SELECT
 ROUND((A.SPACE_LIMIT / 1024 / 1024 / 1024), 2) AS FLASH_IN_GB, 
 ROUND((A.SPACE_USED / 1024 / 1024 / 1024), 2) AS FLASH_USED_IN_GB, 
 ROUND((A.SPACE_RECLAIMABLE / 1024 / 1024 / 1024), 2) AS FLASH_RECLAIMABLE_GB,
 SUM(B.PERCENT_SPACE_USED) AS PERCENT_OF_SPACE_USED
FROM
 V$RECOVERY_FILE_DEST A,
 V$FLASH_RECOVERY_AREA_USAGE B
GROUP BY
 SPACE_LIMIT, 
 SPACE_USED , 
 SPACE_RECLAIMABLE ;

Weblogic sunucularının şifre istemeyecek şekilde çalıştırılması.

WebLogic sunucularını production modunda kurduğunuzda, startWebLogic.sh komutu ile çalıştırırken, komut satırından kullanıcı adı ve şifresi istiyor, bunu engellemek için boot.properties isminde bir dosyayı, sunucunun ilgili yoluna oluşturmak ve içerisine kullanıcı bilgilerini yazmak yeterli.

Örneğin,

/oracle/Middleware/user_projects/domains/domain/servers/AdminServer/security/boot.properties
dosyasının içerisinde,
username=weblogic
password=benimgizlisifrem

ilk çalıştırmada, şifreyi hashliyecektir.

IDM

Hazır IDM demişken, oracle DB’de aşağıdaki değişiklikleri de yapmak gerekiyor.

alter system set processes=500 scope=SPFILE;
alter system set open_cursors=800 scope=SPFILE;

XATRANS Viewleri

oracle RCU ile IDM şemalarını oluştururken, aşağıdaki hata ile karşılaşabilirsiniz:

XATRANS Views are not installed on this Database.

bu konuyu çözmek için, sqlplus’ı açtıktan sonra, aşağıdaki komutları kullanabilirsiniz.


@$ORACLE_HOME/javavm/install/initxa.sql
@$ORACLE_HOME/rdbms/admin/xaview.sql
grant select on V$XATRANS$ to public;