Oracle BPM ve BPEL süreç durumları

süreçlerin durumlarını veri tabanından görebilmek için şu sorgu kullanılabilir:

SELECT CASE state 
 WHEN 0 THEN 'Running'
 WHEN 1 THEN 'Completed' 
 WHEN 2 THEN 'Running with Faults' 
 WHEN 3 THEN 'Completed with Faults' 
 WHEN 4 THEN 'Running with Recovery Required' 
 WHEN 5 THEN 'Completed with Recovery Required' 
 WHEN 6 THEN 'Running with Fault and Recovery Required' 
 WHEN 32 THEN 'Unknown' 
 WHEN 64 THEN 'Stale' 
 END AS STATE, COUNT(state) FROM SOAINFRA.COMPOSITE_INSTANCE WHERE source_name = '<servis adi>' GROUP BY state ORDER BY state;