IDM

Hazır IDM demişken, oracle DB’de aşağıdaki değişiklikleri de yapmak gerekiyor.

alter system set processes=500 scope=SPFILE;
alter system set open_cursors=800 scope=SPFILE;