Oracle Flash Recovery Area boyutu

Düzenli olarak ilgilenilmez ise, sürekli olarak dolan archive space ve FRA’nın şu anki boyutunu aşağıdaki şekilde bulabilirsiniz.

SELECT
  ROUND((A.SPACE_LIMIT / 1024 / 1024 / 1024), 2) AS FLASH_IN_GB, 
  ROUND((A.SPACE_USED / 1024 / 1024 / 1024), 2) AS FLASH_USED_IN_GB, 
  ROUND((A.SPACE_RECLAIMABLE / 1024 / 1024 / 1024), 2) AS FLASH_RECLAIMABLE_GB,
  SUM(B.PERCENT_SPACE_USED)  AS PERCENT_OF_SPACE_USED
FROM
  V$RECOVERY_FILE_DEST A,
  V$FLASH_RECOVERY_AREA_USAGE B
GROUP BY
  SPACE_LIMIT, 
  SPACE_USED , 
  SPACE_RECLAIMABLE ;